Opłaty

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.09.2022 roku)

1. Ubezpieczenie NW Sport - szermierka:

 • Raz w roku wg. stawki ubezpieczyciela (do 1 stycznia danego roku)

2. Wpisowe:  

 • Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 250,- PLN

3. Składki członkowskie:     

 • Od dnia 01.09.2022 obowiązuje podstawowa miesięczna składka członkowska w
  wysokości 300,00 zł. (wszystkie m-ce w roku)

Stosowane mogą być następujące zniżki stawki  członkowskiej:

 • Składka ze zniżką rodzinną – 250,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
 • W przypadku wpłaty składki za cały rok przysługuje zniżka 5%.

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu 
do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników
oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Składki członkowskie dla początkujących:

 1. Składka miesięczna - 350,- PLN (przez 3 miesiące okresu próbnego).

Wnoszenie składek członkowskich

Wszystkie opłaty można regulować:

 • Gotówką w czasie treningów
 • Przelewem na konto klubu: 

Bank: BNP PARIBAS Bank Polski S.A. 
Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za …..

Wpłat należy dokonać do 1 dnia danego miesiąca.
Bez aktualnych opłat nie można uczestniczyć w zajęciach.

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

 • Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
 • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.